Zonwerende raamfolies doorslaggevend voor EPB-norm

De doeltreffendheid van de 3M Window Films inzake zonwering en comfortverhogende toepassingen is al talloze keren bewezen in renovatieprojecten. Het Blarenberg-project in Mechelen was echter het bewijs dat de zonwerende raamfolies van 3M ook bijzonder efficiënt zijn in nieuwbouwprojecten. Ze droegen er zelfs bij tot het behalen van de vooropgestelde EPB-norm en het bijhorende E-peil.

EPB

Wie in België bouwt of verbouwt, is verplicht om de EPB-eisen (EnergiePrestatie en Binnenklimaat), opgelegd door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, te respecteren. Zo zijn er enerzijds verplichtingen om het energieverbruik van een woning of werkomgeving te beperken (o.a. door isolatie en aangepaste verwarmingsinstallaties). Anderzijds dienen de ventilatie-eisen in acht worden genomen (voor een goede binnenluchtkwaliteit) en moet het risico op oververhitting beperkt worden. Bij nieuwbouwprojecten is er eveneens een minimumaandeel hernieuwbare energie verplicht. Hiervoor kan geïnvesteerd worden in o.a. zonneboilers, zonnepanelen of een warmtepomp. De kwaliteitsvoorwaarde hier is dat minstens 10 kWh/jaar/m² aan hernieuwbare energie geproduceerd wordt.

Blarenberg in Mechelen

Het Blarenberg-project was een nieuwbouwopdracht voor een advocatenkantoor in Mechelen. Om te voldoen aan de wettelijke EPB-eisen en zelfs nog beter te doen, had de aannemer een E-peil van 50 vooropgesteld voor dit project. Met het E-peil wordt de energieprestatie van een gebouw aangeduid (hoe lager, hoe minder energie het gebouw verbruikt). Dit wordt oa. beïnvloed door de thermische isolatie en de luchtdichtheid van een gebouw, maar eveneens door de oriëntatie en de zontoetreding ervan. 

Ook de verwarmings-, ventilatie- en koelingsvoorzieningen spelen een rol. Zo wordt het E-peil onder meer berekend aan de hand van de K-waarde (globale warmte-isolatie) en de g-waarde (de zontoetredingsfactor of de mate waarin de beglazing de warmte van buiten naar binnen doorlaat) van het gebouw. Adviesbureau Dirk De Groof uit Putte werd aangesteld voor de verslaggeving en de studies rond de EPB-norm en het E-peil van het project.

Aangezien het hier een nieuwbouw betreft, werd er geïnvesteerd in hernieuwbare energie. Na uitgebreide studies bleek echter dat de installaties niet voldeden aan de opgelegde rendementsvoorwaarden, waardoor de E-peileis strenger werd, en de aannemer het risico liep dat het vooropgestelde E-peil 50 niet gehaald werd.

Zo moest Adviesbureau Dirk De Groof samen met de aannemer op zoek naar een oplossing die de K-waarde en/of de g-waarde van het gebouw aanzienlijk kon verbeteren om alsnog het gewenste E-peil te bereiken, en die tegelijkertijd slechts een beperkte investeringskost met zich zou meebrengen.

We hadden niet verwacht dat de zonwerende folies van 3M een dergelijk effect zouden hebben op de zontoetredingsfactor

Er werd geopteerd voor een oplossing die het risico op oververhitting in het gebouw aanzienlijk vermindert en op deze manier energiebesparend is, namelijk de 3M Window Films. “We waren ons al bewust van het bestaan van de zonwerende raamfolies van 3M, maar hadden er nooit aan gedacht om ze in te zetten in nieuwbouwprojecten”, getuigt Carmen Phlippo van Adviesbureau Dirk De Groof. 

“We hadden ook niet verwacht dat deze folies een dergelijk effect zouden hebben op de zontoetredingsfactor (of g-waarde). De berekening van 3M en Vink toonde aan dat de g-waarde van de beglazing in dit project zou dalen van 0,64 naar maar liefst 0,36 door er een 3M raamfolie op aan te brengen, waardoor het E-peil eveneens daalde van E57 naar E50. Zo werd het vooropgestelde E-peil alsnog behaald. Dit kan voor de klant erg belangrijk zijn om aanspraak te kunnen maken op voldoende premies van de overheid.”

3M Prestige Serie

In het Blarenberg-project werd gebruik gemaakt van de 3M Prestige 70 Exterior om het gewenste resultaat te behalen. Deze folie maakt immers deel uit van de 3M Prestige-serie die uniek is op de markt, door hun hoge transparantie, zeer lage reflectiegraad, het feit dat ze geen metalen bevatten en de eigenschap dat ze selectief de UV- en infraroodstralen blokkeren, terwijl ze het zichtbaar licht maximaal doorlaten.

Vink is Master Distributor voor de 3M Window Films in België en Luxemburg. Voor meer info over het volledige 3M gamma aan raamfolies (zonwering, veiligheid en privacy) kan je steeds bij Vink terecht via publicity@vink.be.

Project: Blarenberg Mechelen
Type gebouw:Kantoorgebouw
Gebruikte folie:3M Prestige 70 Exterior
Installateur:Application Team
Reden: 
  • Warmtewering
  • Comfort
  • Behalen vooropgestelde E-peil
  • Energiebesparing

Meer info over de gebruikte folie

Alles weten over de mogelijkheden

Contacteer ons

Heeft u een vraag of een specifiek project? Ons team van experts staat graag voor u klaar.

Hulp nodig?

Onze experts helpen je graag verder

Back to top