" 3M™ Window Films doorslaggevend in het halen van EPB-norm "

Naam project

Blarenberg in Mechelen

Installateur

Omschrijving project

De doeltreffendheid van de 3M™ Window Films inzake zonwering en comfortverhogende toepassingen is ondertussen reeds talloze malen bewezen in renovatieprojecten. Het Blarenberg-project in Mechelen was echter het bewijs dat de zonwerende 3M™ raamfolies ook bijzonder efficiënt zijn in nieuwbouwprojecten. Ze droegen er zelfs bij tot het behalen van de vooropgestelde EPB-norm en het bijhorende E-peil.

Het Blarenberg-project was een nieuwbouwopdracht voor een advocatenkantoor in Mechelen. Om te voldoen aan de wettelijke EPB-eisen en zelfs nog beter te doen, had  de  aannemer  een  E-peil van 50 vooropgesteld voor dit project.

Aangezien het hier een nieuwbouw betreft, werd er geïnvesteerd in hernieuwbare energie. Na uitgebreide studies bleek echter dat de installaties niet voldeden aan de opgelegde rendementsvoorwaarden, waardoor de E-peileis strenger werd, en de aannemer het risico liep dat het vooropgestelde E-peil 50 niet gehaald werd. Er werd geopteerd voor een oplossing die het risico op oververhitting in het gebouw aanzienlijk vermindert en op deze manier energiebesparend is, namelijk de 3M Window Films. De berekening van 3M en Vink toonde aan dat de g-waarde van de beglazing in dit project zou dalen van 0,64 naar maar liefst 0,36 door er een 3M™ raamfolie op aan te brengen, waardoor het E-peil eveneens daalde van E57 naar E50. Zo werd het vooropgestelde E-peil alsnog behaald. Dit kan voor de klant erg belangrijk zijn om aanspraak te kunnen maken op voldoende premies van de overheid.

Productkeuze

3M™ Prestige 70 Exterior

Reden van productkeuze

  • Hoge transparantie (zichtbare lichttransmissie van 70%)
  • Zeer lage reflectiegraad
  • Blokkeert selectief de infrarood- en UV-stralen, terwijl hij nog zeer veel natuurlijk licht doorlaat
  • Bevat geen metalen (geen spiegeleffect, geen kans op corrosie, geen storing op wifi- of gsm-signalen)

Lees hier de volledige testimonial over het Blarenberg-project in Mechelen :

Gerelateerde producten

Back to top